Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Ο τομέας δραστηριότητας της KLINETE είναι η εμπορία και συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού και αναλώσιμων που στοχεύουν στη διατήρηση ενός πιο καθαρού περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Όλος ο εξοπλισμός και προϊόντα που προωθούνται από τη KLINETE στηρίζονται σε επαγγελματικές/ βιομηχανικές προδιαγραφές. Η KLINETE ιδρύθηκε το 1989, και από τότε έχει αναπτύξει ένα δυνατό όνομα και φήμη στην αγορά σαν αξιόπιστος προμηθευτής προϊόντων ποιότητας.
Η KLINETE απολαμβάνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, που είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ικανότητας του προσωπικού της.
 
Όλες οι δραστηριότητες της KLINETE διέπονται από δύο παράλληλους στόχους: 
Στη προσφορά των καλύτερων λύσεων και υπηρεσιών για διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας, διαμονής και μαζικής εστίασης και στην ικανοποίηση του πελάτη. 
Σε αυτή τη προσπάθεια της η KLINETE προωθεί ή και εγκαθιστά μηχανικό εξοπλισμό, συστήματα και προϊόντα που συμβάλουν σε ένα πιο καθαρό, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρείας απολαμβάνει μεγάλης εκτίμησης σαν επαγγελματίες που μπορούν να λύσουν προβλήματα, να συμβουλεύσουν   και να εκπαιδεύσουν τους πελάτες και το προσωπικό τους. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και η κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας εγγυούνται μια άρτια μεταπωλησιακή εξυπηρέτηση που προσφέρεται τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όσο και στους χώρους του πελάτη.

Πελάτες