Πώς να χρησιμοποιήσετε τα απολυμαντικά, αποτελεσματικά, σε 6 βήματα

Η απολύμανση επιφανειών είναι – με καλή υγιεινή των χεριών – ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της πρόληψης λοιμώξεων. Η διατήρηση μιας επιφάνειας καθαρής και απαλλαγμένης από παθογόνους οργανισμούς βοηθά να σπάσει η αλυσίδα της μόλυνσης. Αλλά όπως και με οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, είναι σημαντικό να σχεδιάσετε και να έχετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εξοπλισμό και χημικά προϊόντα που απαιτούνται πριν ξεκινήσετε.

Διαβάστε πιο κάτω 6 σημαντικές συστάσεις για τη χρήση απολυμαντικών.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο Πιστοποιημένα προϊόντα

Κάθε χώρα έχει μια αυστηρή διαδικασία για τον έλεγχο, έγκριση και καταχώρηση απολυμαντικών προϊόντων. Η χρήση απολυμαντικού εγκεκριμένου από την κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί συγκεκριμένα κριτήρια για την αποτελεσματική απόδοση στις καθορισμένες ρυθμίσεις και εφαρμογές του. Στην Κύπρο, για να μπορεί ένα προϊόν να πωλείται στην κυπριακή αγορά, πρέπει να συνοδεύεται από την Άδεια Βιοκτόνου του Υπουργείου Γεωργίας. Η άδεια αυτή είναι απαραίτητη για την κυπριακή αγορά και δείχνει ότι το προϊόν είναι «βιοκτόνο», δηλαδή μπορεί να δράσει εναντίον διαφόρων μικροοργανισμών. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι το προϊόν μπορεί να δράσει εναντίον όλων των ειδών τις μολύνσεις, όπως ιούς, βακτήρια και μύκητες. Για να φανεί τι μπορεί να «σκοτώσει» ένα προϊόν, χρειάζεται να γίνει περεταίρω εργαστηριακός έλεγχος.

Για παράδειγμα, τα απολυμαντικά που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 14476 (ιοκτόνα) είναι αποτελεσματικά κατά των ιών με περίβλημα όπως ο SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί τον COVID-19.

2. Χρησιμοποιείστε συνδυασμένα Καθαριστικά-Απολυμαντικά .

Με την παραδοσιακή απολύμανση δύο βημάτων, το προσωπικό πρέπει πάντα να καθαρίζει την επιφάνεια πριν μπορέσει να την απολυμάνει. Οι σύγχρονες λύσεις απολυμαντικών, επιτρέπουν τώρα τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών σε ένα μόνο πέρασμα. Αυτά τα συνδυασμένα καθαριστικά απολυμαντικά είναι γνωστά ως One-Step products, δηλαδή προϊόντα ενός βήματος.

Αυτό ισχύει για επιφάνειες που είναι σχετικά καθαρές. Ωστόσο, οι πολύ λερωμένες επιφάνειες με λεκέδες και σταθερούς ρύπους, είναι απαραίτητο να καθαρίζονται εκ των προτέρων πριν από τη χρήση απολυμαντικού.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Όλα τα απολυμαντικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες στην ετικέτα τους. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν εγκεκριμένες μεθόδους εφαρμογής, τον σωστό χρόνο επαφής και τη σωστή αραίωση συμπυκνωμένων προϊόντων. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών είναι αντίθετη με το νόμο σε πολλές χώρες καθώς μπορεί να καθιστά το προϊόν μη αποτελεσματικό.

4. 4. Αραιώστε το προϊόν σωστά.

Στα συμπυκνωμένα προϊόντα, είναι σημαντικό να γίνεται σωστή αραίωση έτσι ώστε η απολύμανση να είναι αποτελεσματική. Η χρήση λανθασμένης αραίωσης μπορεί να καταστήσει το απολυμαντικό αναποτελεσματικό και να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που σχετίζονται με τη χρήση του. Η σωστή αραίωση αναγράφεται πάντα στο φυλλάδιο πληροφοριών του προϊόντος.

5. Εξασφαλίστε το σωστό χρόνο επαφής

Για να εξασφαλίσουμε τη δράση του προϊόντος κατά των μολύνσεων, είναι σημαντικό να δούμε το χρόνο που πρέπει το προϊόν να παραμείνει υγρό στην επιφάνεια (γνωστό ως χρόνος επαφής) για να διασφαλιστεί ότι η απολύμανση είναι αποτελεσματική. Εάν η επιφάνεια στεγνώσει νωρίτερα από το χρόνο επαφής, δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι το προϊόν έχει σκοτώσει τους παθογόνους οργανισμούς που ισχυρίζονται στην ετικέτα.

Ο τρόπος εφαρμογής του προϊόντος (με απλό ή ηλεκτροστατικό ψεκαστήρα, με πανάκι ή χαρτί κτλ.) στην επιφάνεια είναι καθοριστικός στο συγκεκριμένο σημείο.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας και υγείας .

Η ετικέτα του προϊόντος και το SDS (ΔΔΑ – Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) περιλαμβάνουν πάντα τις σχετικές πληροφορίες για την ασφάλεια και υγεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του απολυμαντικού. Το προσωπικό πρέπει πάντα να διαβάζει την ετικέτα και το ΔΔΑ πριν χρησιμοποιήσει το προϊόν και να ακολουθεί όλες τις οδηγίες. Όταν απαιτείται ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας), αυτό θα εξηγηθεί στο ΔΔΑ και στην ετικέτα του προϊόντος και το προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα στοιχεία για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και να αποφεύγει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Σχετικά Προϊόντα