Από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Βαμμένος ηλεκτροστατικά
Με ανάγλυφα σχέδια
Με εσωτερικό πλαστικό κάδο 80L
Βαμμένο με βαφή φούρνου
Δυνατότητα τοποθέτησης σταχτοδοχείου
Χρώμα κατά επιλογή του πελάτη

Διαστάσεις

450 x 950 mm

 

4020100_specs_en-gr

Download